Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник

ОДЛУКА о изради Измена и допуна просторног плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене Измена и допуна