Просторни план подручја посебне намене Стари Рас са Сопоћанима

Просторним планом обухваћен је део територије општине Нови Пазар.

ОДЛУКА о изради плана ("Сл. гласник РС бр. 15/09)

НАЦРТ плана

УРЕДБА о утврђивању плана ("Сл. гласник РС бр. 47/12)

ППППН Стари Рас са Сопоћанима

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ:

Реферална карта 1: Посебна намена простора

Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Реферална карта 3: Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара и туризам

Реферална карта 4: Карта спровођења

ТЕМАТСКЕ КАРТЕ:

Тематска карта 1: 1, 2 и 3 степен заштите светске културне баштине Сопоћани - Рас

Тематска карта 2: 1, 2 и 3 степен заштите светске културне баштине Ђурђеви ступови – Петрова црква