Просторни план подручја посебне намене Радан планине

ОДЛУКА о изради просторног плана подручја посебне намене радан планине (Сл. гласник РС бр. 34/10).

Подручје Просторног плана обухвата делове територија општина Прокупље, Бојник, Куршумлија, Медвеђа и Лебане.

OДЛУКА о изради плана

УРЕДБА  о утврђивању просторног плана - текст плана

Реферална карта број 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта број 4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА

Извештај о стратешкој процени

КАРТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ