Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина

10. јуна 2010. године Влада Републике Србије донела је одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина ("Сл. гласник РС" бр. 42/10).

Извршена је стручна колнтрола НАЦРТА плана.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30. ДАНА ОД 14. НОВЕМБРА ДО 13. ДЕЦЕМБРА 2011. ГОДИНЕ.

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Сува планина обухвата подручје делова територија општина Гаџин Хан и Бела Паланка и градске општине Нишка Бања (град Ниш).

Јавна седница комисије за јавни увид одржаће се по завршетку јавног увида, дана 26.децембра 2011.године, са почетком у 12,00 часовау сали Нишавског управног округа, улица Страхинића бана бб, у Нишу.

Усвојен просторни план ("Сл. гласник РС" бр. 55/12).

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

УРЕДБA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ППППН специјалног резервата природе СУВА ПЛАНИНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Реферална карта бр.1. ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.2. МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр.3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта бр.4. КАРТА СПРОВОЂЕЊА