Усвојени планови

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница)

Инфраструктурни системи

19.12.2014

Донета је ОДЛУКА о изради измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) (Сл. гласник РС бр. 102/10).
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву

Инфраструктурни системи

04.12.2014

04.12.2014. престаје да важи Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву ("Службени гласник РС", број 68/10).
Прочитајте више...

Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш

Инфраструктурни системи

30.10.2014

Донета је ОДЛУКА о изради измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш (Службени гласник РС Број 102/10).
Прочитајте више...

Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа

Регионални просторни планови

25.03.2014

Донета је Одлука о изради Регионалоги просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа (Сл. гласник РС бр. 56/10).
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина

Инфраструктурни системи

08.11.2013

Подручје Просторног плана обухвата делове територија градова Чачка, Краљева и Крушевца, и општина Врњачка Бања, Трстеник, Ћићевац и Варварин.
Прочитајте више...

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”

Инфраструктурни системи

08.11.2013

ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” Службени гласник РС, број 46/2013 од 24.5.2013. године. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” (Службени гласник РС, број 98/2013 од 08.11.2013. године).
Прочитајте више...