Sprovedene javne nabavke

JNMV 05/14 – ostale usluge, usluge štampanje publikacija i ostalo štampanje sa naslovom ''Prostorni planovi područja posebne namene infrastrukturnih koridora-prikaz''

JNMV 05/2014-ostale usluge- usluga štampanja publikacijа

ЈN br.4/14 usluga-izrada Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja Grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi“

JNMV br. 1/14 - ostale usluge - usluga štampanja publikacije pod naslovom " Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Uvac - skraćeni prikaz"

JNMV 02/2014 - dobra - nabavka kartice za gorivo

JNMV 03/13 – dobra-nabavka računarske opreme

JNMV 01/13 – dobra-nabavka kancelarijskog materijala

JNMV 09/13 – usluge-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih - obuka za softverski program ARcGIS

JNMV 05/13 – dobra-nabavka motornog vozila

JNMV 09/13 – usluge-organizacija seminara za edukaciju - obuke za dobijanje evropskog sertifikata za poznavanje rada na računaru

Prva Prethodna
1/2
Poslednja Sledeća