Proglašenje SRP "Ritovi donjeg Potisja"

Jedno od najvrednijih ritskih prostora u Potisju stavljeno je pod zaštitu donošenjem Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“ („Sl. glasnik RS“, broj 121/2014).

SRP „Ritovi donjeg Potisja“ predstavlja najreprezentativniji i najatraktivniji očuvani ritski kompleks u Potisju u Srbiji, koji se nalazi na levoj i desnoj obali uz samu reku Tisu, čije ga vode redovno plave. Zaštićeno područje obuhvata kompleks ritskih staništa: šume crne i bele topole, bele vrbe, vlažne livade koje obavijaju plitke depresije, prostrane močvarne komplekse, otvorena vodena ogledala stalnih i privremenih bara i osam starih meandara Tise.

Na ovom području pod zaštitom se nalazi 16 biljnih vrsta, 22 tipa staništa kao prioritetna za zaštitu, 9 vrsta insekata, 20 vrsta riba, 10 vrsta vodozemaca, 4 vrste gmizavaca i 147 vrsta ptica sa statusom strogo zaštićene vrste u Srbiji, i 85 međunarodno zaštićenih vrsta (Bernska konvencija, Natura 2000): 2 biljne, 3 vrsta insekata, 13 vrsta riba, 10 vrsta vodozemaca, 7 vrsta gmizavaca i 50 vrsta ptica.

Zaštićeno područje sa svojim vlažnim staništima i vodenim tokom predstavlja deo ekološkog koridora uz Tisu, gradeći nacionalnu ekološku mrežu, koja je povezana sa Panevropskom ekološkom mrežom. Kao značajan element ekološkog koridora Tise, povezivaće staništa Parka prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva, PP „Jegrička“, SRP „Titelski breg“ i SRP „Carska bara“.

SRP „Ritovi donjeg Potisja“ nalazi se u obuhvatu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise  čije se usvajanje na Skupštini AP Vojvodine očekuje do kraja 2014. godine.

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise definiše mere zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih dobara koje obuhvataju i mere očuvanja i unapređenja SRP „Ritovi donjeg Potisja“.

Donošenje akta o stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu od strane Vlade Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, predstavlja korak dalje u upravljanju zaštitom, razvojem i uređenjem prostora, a u skladu sa planskim rešenjima i pravilima koja će biti utvrđena Prostornim planom područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise.