Kontakt

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Adresa:
Kralja Milutina br.10a
11000 Beograd
Telefon/ faks
+381 11 3640 334
e-mail: office@rapp.gov.rs

Radno vreme Agencije: od 7:30 do 15:30


Uvećaj mapu

 

 

SEKTOR PROSTORNO PLANSKIH, STUDIJSKO-ANALITIČKIH POSLOVA
(POSLOVI PROSTORNOG PLANIRANJA)
ODELJENJE ZA PROSTORNE PLANOVE

Rukovodilac odeljenja
ma Ivana Stefanović, dipl. prostorni planer
ivana.stefanovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Aleksandra Đumić, dipl. prostorni planer
aleksandra.djumic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Marina Đorđević, dipl. prostorni planer
marina.djordjevic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Danijela Miljković, dipl. inž. agroekonomije
danijela.miljkovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Jelena Lukić, dipl. prostorni planer
jelena.lukic@rapp.gov.rs

ODELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Rukovodilac odeljenja
mr Tijana Živanović, dipl. prostorni planer
tijana.zivanovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Olivera Radoičić, dipl. prostorni planer
olivera.radoicic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Jelena Biševac, dipl. ekonomista
jelena.ralevic@rapp.gov.rs

ODELJENJE ZA EDUKACIJU I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U IZRADI PP

Rukovodilac odeljenja
dr Milica Dobričić, dipl. prostorni planer
milica.dobricic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Nevena Popović, dipl. prostorni planer
nevena.popovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Irena Vulić, dipl. prostorni planer
irena.vulic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Ma Ljiljana Đorđević, dipl. ekonomista 
ljiljana.djordjevic@rapp.gov.rs 

ODELJENJE ZA REGISTAR PLANSKIH DOKUMENATA I KOORDINACIJU SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Rukovodilac odeljenja
Ljiljana Jakšić, dipl. prostorni planer
ljiljana.jaksic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
ma Biljana Lukić-Janković, dipl. prostorni planer
biljana.lukic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
ma Jelena Miljković, dipl. ing. arh
jelena.miljkovic@rapp.gov.rs

ODELJENJE ZA INFORMACIONI SISTEM O PROSTORNOM RAZVOJU (ISPR) REPUBLIKE SRBIJE

Rukovodilac odeljenja
dr Ljiljana Živković, dipl. prostorni planer
ljiljana.zivkovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
dr Siniša Trkulja, dipl. prostorni planer
sinisa.trkulja@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Ognjen Plavec, dipl. prostorni planer
ognjen.plavec@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Tamara Stefanović, dipl. demograf
tamara.stefanovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
ma Predrag Kovačević, dipl. demograf
predrag.kovacevic@rapp.gov.rs

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE

Rukovodilac odeljenja
Mila Ćirić, dipl. ekonomista
mila.ciric@rapp.gov.rs

Samostalni referent
Jadranka Čavić, dipl. ekonomista
jadranka.cavic@rapp.gov.rs

Samostalni referent
Radmila Radenković, dipl. inž. poljoprivrede
radmila.radenkovic@rapp.gov.rs

Samostalni referent
Slađana Mitić, dipl. pravnik
sladjana.mitic@rapp.gov.rs

Vozač
Aleksandar Tošić

ORGANIZACIONE JEDINICE ZA TERITORIJU
AP VOJVODINE I TERITORIJU CENTRALNE SRBIJE

ORGANIZACIONA JEDINICA ZA TERITORIJU AP VOJVODINE

Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina br.6
21000 Novi Sad
Telefon/ faks
+381 21-422-945

Rukovodilac odeljenja za poslove prostornog planiranja
mr Mirjana Kerebić, dipl. prostorni planer
mirjana.kerebic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
Aleksandra Abjanović, dipl. prostorni planer
aleksandra.abjanovic@rapp.gov.rs

Rukovodilac projekta
ma Ivan Tamaš, dipl. prostorni planer
ivan.tamas@rapp.gov.rs

REGIONALNA KANCELARIJA NIŠ

Adresa:
Aleksandra Medvedeva br.14
18000 Niš

Telefon
+381 63-453-036

Šef kancelarije
dr Ljiljana Vasilevska
ljiljana.vasilevska@gaf.ni.ac.rs

REGIONALNA KANCELARIJA KRAGUJEVAC

Adresa:
Kralja Petra I br.23
34000 Kragujevac

Telefon/ faks
+381 34-306-600
+381 63-187-2474
+381 64-1187-409 

REGIONALNA KANCELARIJA ZA KOSOVO

Adresa:
Kneza Miloša 7
38220 Kosovska Mitrovica