Спроведене јавне набавке

ЈНМВ 03/13 – добра-набавка рачунарске опреме

ЈНМВ 03/13 – добра-набавка рачунарске опреме

ЈНМВ 03/13 – услуге-организација семинара за едукацију

ЈНМВ 01/13 – добра-набавка канцеларијског материјала

ЈНМВ 04/13 – добра-набавка софтвера

ЈН бр. 2/14 - услуга - израда Програма имплементације РАПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа

ЈН бр. 1/14 - услуга - израда Програма имплементације РАПП за подручје Златиборског и Моравичког управног округа

ЈНМВ 01/2014 - добра - набавка канцеларијског материјала

Прва Претходна
2/2
Последња Следећа