ЈНМВ 09/13 – услуге-образовање и усавршавање запослених - обука за софтверски програм ARcGIS

ПОЗИВ за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ