ЈНМВ 05/13 – добра-набавка моторног возила

ПОЗИВ за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ