ЈНМВ 09/13 – услуге-организација семинара за едукацију - обуке за добијање европског сертификата за познавање рада на рачунару

ПОЗИВ за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ конкурсне документације

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - појашњења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ