Рударски басени

Измене и допуне Просторног плана подручја експолатације Колубарског лигнитског басена

Влада је донела ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА (Сл. гласник РС бр. 38/15)

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...