Регионални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом

Усвојен план ("Службени гласник РС", број 70/02).

Регионални просторни план - текст плана