Регионални просторни план административног подручја града Београда

Усвојен просторни план ("Службени лист града Београда", број 10/04).

Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја града Београда усвојене су 21. септембра 2011. године ("Службени лист града Београда", број 38/11).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА - ТЕКСТ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Реферална карта број 1: ОСНОВНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Реферална карта број 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА