Регионални просторни план општина Јужног Поморавља

УСВОЈЕН просторни план ("Службени гласник РС", број 83/10).

У Београду, 06. јануара 2015. године Влада је донела УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНА ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА ЗА ПЕРИОД ДО 2018. ГОДИНЕ (Сл. гласник РС бр. 4/15). 

Подручје Регионалног просторног плана обухвата Јабланички и Пчињски округ, и то: на територији Јабланичког округа, целе општине Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Црна Трава; и на територији Пчињског округа, целе општине Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево, Сурдулица и Трговиште.

УРЕДБА о утврђивању регионалног просторног плана

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН - ТЕКСТ ПЛАНА 

Реферална карта број 1: ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА