Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (Службени гласник бр.1/2013)

Подручје Регионалног просторног плана обухвата Топлички, Нишавски и Пиротски управни округ, и то на територији Топличког управног округа следеће општине: Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље; на територији Нишавског управног округа следеће општине: Град Ниш, Ниш, Нишка Бања, Алексинац, Гаџи Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Свљиг; на територији Пиротског управног округа следеће општине: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот.

Одлука о изради стратешке процене утицаја Регионалног просторног плана Понишавља и Топлице на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 24/09).

Одлука о изради просторног плана ("Службени гласник РС", бр. 31/10).

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана на животну средину одржан је од 15. новембра до 14. децембра 2011. године.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА

ТЕКСТ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Реферална карта број 1: ОСНОВНА НАМЕНА

Реферална карта број 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА