Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и Зајечарски округ)

Усвојена је Одлука о изради Просторног плана са Програмом за израду Просторног плана на седници Владе Републике Србије која је одржана 5. фебруара 2009. године ("Сл. гласник РС" бр. 15/09).

Подручје Регионалног просторног плана обухвата Зајечарски и Борски управни округ, и то: на територији Зајечарског управног округа, целе територије општина Зајечар, Књажевац, Бољевац и Сокобања; на територији Борског управног округа, целе територије општина Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово.

Усвојен просторни план ("Сл. гласник РС" бр. 51/11).

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ ЗА ПЕРИОД ДО 2018. ГОДИНЕ

Реферална карта 1: Основна намена простора

Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Реферална карта 3: Туризам и заштита простора