Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког округа (Службени гласник бр.1/2013)

Одлука о изради РПП за подручје Златиборског и Моравичког управног округа (Сл. гласник РС бр. 60/10).

Подручје Просторног плана обухвата функционално подручје Златиборског и Моравичког управног округа.

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког уокруга и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плна на животну средину одржан је од 06. фебруара до 06. марта 2012. године.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН – текст плана

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Реферална карта 1. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта 2. МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта 3. ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА