Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа

Подручје Просторног плана обухвата функционално подручје Подунавског и Браничевског управног округа.

ОДЛУКА о изради Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа

 УРЕДБА о утврђивању Регионалног просторног плана

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА утицаја регионалног плана на животну средину

КАРТА НАМЕНЕ ПРОСТОРА