Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа

Подручје Просторног плана обухвата функционално подручје Колубарског и Мачванског управног округа.

Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Молубарског и Мачванског управног округа послат је свим локалним самоуправама на подручју плана.

ОДЛУКА о изради плана

УРЕДБА о утврђивању регионалног просторног плана

Регионални просторни план - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

ПРЕГЛЕДНА КАРТА подручја плана

Реферална карта 1: ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта 3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА