Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа

Донета је Одлука о изради Регионалоги просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа (Сл. гласник РС бр. 56/10).

Подручје Просторног плана обухвата функционално подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа.

На седници техничке Владе одржаној 25. марта 2014. године донета је Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа (Сл. гласник РС бр. 39/14).

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН – текст плана

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 1: ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 3:ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

КАРТА БР. 1: ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КАРТА БР. 2: ПЛАНИРАНА ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНОГ УВИДА