Просторни планови подручја посебне намене

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НОВЕ ЛУКЕ У БЕОГРАДУ СА СЛОБОДНОМ ЗОНОМ

Инфраструктурни системи

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном ("Службени гласник РС", број: 22/16).

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ

Инфраструктурни системи

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре ("Службени гласник РС", број: 07/16)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 кВ Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине

Инфраструктурни системи

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 кВ Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС", број: 07/16)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Изменe и допунe Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

Рударски басени

Донета је Одлука о Изменама и допунама Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (Сл. гласник РС бр. 7/16)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Измене и допуне Просторног плана подручја експолатације Колубарског лигнитског басена

Рударски басени

Влада је донела ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА (Сл. гласник РС бр. 38/15)

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - Врање

Инфраструктурни системи

Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница", до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања

ЈАВНИ УВИД - у току

Прочитајте више...

Прва Претходна
1/2
Последња Следећа