Пројекти

Француско-српски форум за просторно планирање и регионалне политике

Изградња капацитета за укључивање у програм ESPON 2013 и примену Директиве INSPIRE у Републици Србији

Сарадња са Јавном установом „Нови урбанистички завод Републике Српске“