ЈН бр. 3/14 – добра - Набавка софтвера

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - појашњење

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - појашњење

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - појашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА