Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)

Донета је ОДЛУКА о изради измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) (Службени гласник РС број 102/10).

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ - БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

Реферална карта бр.1: ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Реферална карта бр.2: ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр.3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.4: КАРТА ПОСТОЈЕЋИХ ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА АУТОПУТА СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПЛАНА 

НАЦРТ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ