Информације о плановима у изради

Извештај о oбављеном јавном увиду у Нацрт просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

19.05.2014

Увид у Извештај о обављеном јавном увиду заинтересована правна и физичка лица могу извршити у седиштима јединица локалних самоуправа које се налазе у обухвату Просторног плана и на сајту Републичке агенције за просторно планирање.
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ – Ђунис

14.05.2014

У току је израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ – Ђунис. У првој фази приступило се прикупљању услова потребних за израду Просторног плана.
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763)

14.05.2014

Почеле су припремне активности у вези са почетком израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) за који је донета Одлука о изради која је ступила на снагу 1. маја 2014. године.
Прочитајте више...

Прва Претходна
3/3
Последња Следећа