Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

Јавна презентација Нацрта Просторног плана  подручја посебне намене  и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину одржана је у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 1200 часова.

Јавној презентацији присуствовали су представници носиоца израде плана Републичке агенције за просторно планирање и директор Агенције мр Драган Дунчић, председник и чланови Комисије за спровођење поступка јавног увида, представници обрађивача плана и директор Урбанистичког завода Београда др Небојша Стефановић, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као и остали представници јавних предузећа, владиних и невладиних организација и заинтересовани грађани.

Испред Републичке агенције за просторно планирање присутнима су се обратили Директор агенције и Председник Комисије за спровођење поступка јавног увида који су након презенатације Нацрта просторног плана дали реч представницима обрађивача плана како би образложили приоритетна планска решења и смернице за спровођење плана.

Након презентације Нацрта просторног плана започела је дискусија, на којој су присутни износили своја запажања и примедбе.

По завршеној дискусији, директор Републичке агенције за просторно планирање обавестио је све присутне да, заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе могу доставити, искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида на адресе Републичке агенције за происторно планирање и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда.

Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 5. новембра 2014. године, са почетком у 1200 часова, у великој сали Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6.