Програм имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа

16. и 18. септембра 2014. године одржани су радни састанци у Ужицу и Чачку са темом Програм имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа. Организатор састанка који је одржан 16. септембра у Ужицу била је Регионална привредна комора Ужице, а организатор састанка који је одржан 18. септембра у Чачку била је Регионална привредна комора Краљево. На поменутим скуповима је након уводних речи и презентације о Програму имплементације о просторном развоју уследила дискусија, на тему потенцијалних пројеката за реализацију стартешких приоритета регионалног просторног плана. На скупу који је одржан 16. септембра у Ужицу  поред представника Републичке агенције за просторно планирање присуствовали су још и представници Института за архитектуру и урбанизам-ИАУС, Регионалне привредне коморе Ужице, Туристичке организације регије Западне Србије, као и представници јединица локалних самоуправа са подручја Златиборског управног округа, а на скупу који је одржан 18. септембра у Чачку  поред представника Републиочке агенције за просторно планирање присуствовали су још и представници Дирекције за урбанизам из Крагујевца, Регионалне привредне коморе Краљево, Привредне коморе Србије, Начелник Моравичког округа, Национална служба за запошљавање (филијала Чачак), завод за заштиту споменика културе Краљево, као и представници јединица локалних самоуправа са подручја Моравичког управног округа.

Регионална привредна комора Ужице  Регионална привредна комора Ужице  Регионална привредна комора Чачак  Регионална привредна комора Чачак