Акумулације

Просторни план подручја посебне намене сливног подручја акумулације Кључ

15.07.2010

На основу одлуке о изради ППППН слива акумулације "Кључ" ("Службени гласник РС", број 6/06) израђен је ППППН слива акумулације "Кључ". Влада РС на седници одржаној 15.07.2010. године доноси Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Кључ" ("Службени гласник РС", број 55/10).
Прочитајте више...