Актуелности

Јавни увид

07.11.2008

Обавештење подносиоцима примедби и сугестија у поступку јавног увида О ПРЕДЛОГУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ- ЦАРСКА БАРА" И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Прочитајте више...

Прва Претходна
33/33
Последња Следећа