Четврта међународна конференција о минералним ресурсима у Републици Србији „Покретачка снага економског развоја"

4th International Conference on Mineral Resources in the Republic of Serbia  „A Driving Force of Economic Development” 

Четврта међународна  конференција о минералним ресурсима у Републици Србији „Покретачка снага економског развоја", одржана је у хотелу Metropol Palace у Београду, 17. новембра 2014. године, у организацији  TGI Group International.

Кључне теме конференције:

-          Минерални ресурси Србије и развојни секторски потенцијали;

-          Владина политика у сектору рударства, нова законска регулатива;

-          Нова национална и Европска правила и регулатива о експлоатацији минерала;

-          Развој рударства и одрживи развој;

-          Раположива средства, привлачење нових инвестиција у сектору рударства;

-          Допринос локалних заједница - користи и изазови;

-          Питања безбедности на раду. 

На уводној сесији присутнима се обратио помоћник министра рударства и енергетике, господин Синиша Танацковић, који је констатовао да Србија има више од 2.000 лежишта руда и минерала и то је потенцијал, који може у значајној мери да допринесе економском развоју земље. Он је најавио доношење новог Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и припрему Нацрта Правилника о извештавању и резултатима истраживања геолошких ресурса и резервама минералних сировина и њиховој класификацији.

На конференцији о минералним ресурсима су учествовали представници амбасада, међународних и домаћих институција, министарстава, агенција, факултета. Представници Републичке агенција за просторно планирање су, такође узели учешће на Четвртој међународној  конференцији о минералним ресрсима у Републици Србији.