"Која територијална сарадња Европе и њеног суседства?"

Скуп "Која територијална сарадња Европе и њеног суседства?" (What territorial cooperation between Europe and its Neighbourhoods?) је одржан у Комитету региона Европске уније 12. новембра 2014. у Бриселу. Овај скуп је одржан поводом завршетка пројекта Интегрисана територијална анализа суседстава (Integrated Territorial Analysis of the Neighbourhoods - ITAN).

Програм скупа

Пројекат ITAN се реализовао у оквиру програма ESPON 2013 и односи се на суседство Европске уније које обухвата четири групе земаља: земље северне периферије, земље источе Европе, зeмље Медитерана и земље Западног Балкана.

 

Као главни резултати пројекта могу се издвојити: 

-          детаљна територијална анализа ова четири продручја 

-          четири композитна показатеља просторног развоја суседних земаља Европске уније 

  • локални индекс хуманог развоја (приходи, очекивано трајање живота, образовање)
  • територијални динамизам (демографски и економски развој)
  • индекс међународне отворености (промет у међународним лукама и аеродромима, директна стране инвестиције)
  • индекс територијалног капитала (виоко образовање, приступачност и међународна отвореност) 

-          база података са фокусом на иницијални мањи сет упоредивих податка 

-          могућност израде Териоторијлане агенде за суседство са хоризонтом 2020. године 

Резултати пројекта на сајту ESPON-a 

Скраћени приказ основних резултата за Западни Балкан 

Представник Републичке агенције за просторно планирање је учествовао на скупу имао кратко излагање о занчају пројекта ITAN за успостављање система територијланог мониторинга у Србији и у другим земљама Западног Балкана. 

Презентација 

Вест на сајту комитета региона ЕУ