Радионица о имплементацији INSPIRE директиве у дунавском региону

У организацији Републичког геодетског завода, у склопу тродневне радионице о имплементацији INSPIRE директиве у дунавском региону, 5. новембра 2014. године у просторијама Клуба посланика одржана је обука о INSPIRE директиви. Ова радионица је део пројекта „Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI“ (Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион) који имплементира Удружени истраживачки центар европске комисије (EC Joint Research Centre – JRC) у сарадњи са члановима Danube_net групе. Циљ DRDSI пројекта је подршка примени Дунавске стратегије кроз подршку имплементацији INSPIRE директиве у Дунавском региону. Пројекат доприноси реализацији Дунавске стратегије кроз обухватање података за четири вертикална приоритета: заштита животне средине; пловност; наводњавање и развој пољопривреде и производња енергије.

Обуку је одржао др Владо Цетл са Геодетског факултета из Загреба а њен циљ је упознавање са основним принципима и компонентама за имплементацију директиве. Обука је имала следеће тематске целине:

  • Сврха INSPIRE директиве и односи са другим областима
  • INSPIRE принципи, компоненте и имплементација
  • Подаци обухваћени INSPIRE директивом
  • Практични примери и искуства

У дискусији након обуке актуелна су била питања у вези успостављања НИГП-а, односно имплементацији INSPIRE техничких захтева, као и потребе за креирањем повољног институционалног оквира за сарадњу и размену података.

Вест на сајту Републичког геодетског завода