Скуп у оквиру пројекта ESPON on the road

У Будимпешти је 6. новембра 2014. године одржан скуп под називом „ESPON Territorial trends and development potentials in the Danube region - The messages of territorial analyses of ESPON 2013 programme for the development of Central Danube Region, especially for Hungary, Serbia and Croatia“ („Територијални/просторни трендови и развојни потенцијали у Подунављу према ESPON-у – Поруке из анализа спроведених у оквиру програма ESPON 2013 за развој централног Подунавља, са посебним фокусом на Мађарску, Србију и Хрватску“) у оквиру пројекта ESPON on the road који, у сарадњи са још 18 партнера, спроводи Федерални институт за истраживања у области изградње, урбаног и просторног развоја (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung - BBSR) Савезне канцеларије за изградњу и просторно планирање (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR) Савезне Републике Немачке. Скуп је, као контактна тачка програма ESPON за Мађарску, организовала Канцеларија за национално економско планирање (Office for National Economic Planning - ONEP) Министарства националне економије Републике Мађарске. Републичка агенција за просторно планирање је, као кровна стручна институција са искуством учествовања у пројектима транснационалне сарадње и поједним пројектима ESPON-а, била позвана да припреми презентацију на тему територијалних процеса у Србији, изложену у оквиру тематског блока “Transnational and cross border territorial processes in the Danube Region” („Транснационални и прекогранични процеси у Подунављу“).

Током скупа истакнут је значај пројкета “Integrated Territorial Analysis of the Neighborhood - ITAN“ (ESPON project 2013/1/22), односно неопходност сагледавања ширег простора од оних којим су обухваћене државе чланице програма ESPON. 

ПРОГРАМ СКУПА