23. међународни салон урбанизма

Жири и савет 23. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну  међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализације, дана 07. новембра 2014. године у холу Југословенског драмског позоришта у Београду, доделио је Републичкој агенцији за просторно планирање ПРИЗНАЊЕ у категорији ''Заштите животне средине кроз студије и планове'' за рад ''Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат Београд на води, на животну средину''.