30. Јубиларна конференција Шилеровог Института

У периоду од 17. до 19. октобра 2014. године у Фракфурту/Флорхајму у Немачкој одржана је 30. Јубиларна конференција Шилеровог Института „Нови пут свиле и кинески лунарни програм: Човечанство је једина креативна врста!“.

На конференцији је одржано четири панела са преко 20 презентација и излагања подељених по тематским областима:

1) Нови пут свиле трансформише планету.

2) Будућност Европе- трансатлантски колапс или савез суверених република?

3) Нови пут свиле и нова парадигма човечанства.

4) Научни покретачи за ново економско чудо и општи циљеви човечанства.

Директор Републичке агенције за просторно планирање, мр Драган Дунчић и проф. др Милена Николић су, у оквиру панела три, презентовали пројекат мултифункционалног уређења реке Мораве у Србији уз стварање могућности за изградњу међународног пловног пута Дунав-Морава-Вардар-Егејско море.

Конференцији је присуствовало више стотина међународних експерата а многи од њих су показали велико интересовање за предметни пројекат. Са организаторима је договорен наставак сарадње у смислу израде стручних радова којима би се пројекат ближе разрадио и представио широј светској јавности њиховим објављивањем у електронским и другим издањима Института Шилер.

Презентација Danube-Morava-Vardar / Axios-Aegean Sea waterway and Silk Road Economic Belt, Prof. Dr Milena Nikolic, mr Dragan Duncic

Више информације је доступно на интернет страници http://newparadigm.schillerinstitute.com/