Актуелности

Престанак рада Републичке агенције за просторно планирање

23.12.2014

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА СВЕ ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА
Прочитајте више...

Свечана додела потврда о обављеној студентској пракси

03.12.2014

У организацији Републичке агенције за просторно планирање и Географског факултета Универзитета у Београду, дана 02. децембра 2014. године, одржана је свечана додела потврда о обављеној студентској пракси, студентима Географског факултету у Београду, смер просторно планирање
Прочитајте више...

Информације о плановима у изради

Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт ППППН уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"

07.11.2014

У среду 5. новембра одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
Прочитајте више...

Проглашење СРП "Ритови доњег Потисја"

06.11.2014

Jедно од највреднијих ритских простора у Потисју стављено је под заштиту доношењем Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ („Сл. гласник РС“, број 121/2014). СРП „Ритови доњег Потисја“ представља најрепрезентативнији и најатрактивнији очувани ритски комплекс у Потисју у Србији, који се налази на левој и десној обали уз саму реку Тису, чије га воде редовно плаве
Прочитајте више...